Lidmaatschapsinfo

Personen kunnen het lidmaatschap van de vereniging eerst verkrijgen in het kalenderjaar waarin men zes jaar wordt. Het bestuur bepaalt de vorm en inhoud van het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de statuten. Daarop dienen in ieder geval te worden vermeld: familienaam, voornaam, adres, woonplaats, geboortejaar en - datum. Aanmelding wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden als het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde inschrijfgeld is voldaan.
 
De volgorde waarin nieuwe leden zullen worden aangenomen, danwel op de wachtlijst worden gezet geschiedt in volgorde van betaling van het inschrijfgeld. Na aanname ontvangt het nieuwe lid daarvan zo spoedig mogelijk bericht van het bestuur, waarna de contributie, zoals dat door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld, dient te worden voldaan. 
  
Vragen?  Bel even met de ledenadministratie (Carla) 0640-396774 of mail [email protected]
 
Voor leden van Tennisvereniging RCW is een download beschikbaar waarin alle benodigde informatie staat die het lidmaatschap van RCW beschrijft
 
Een informatieblad met algemene informatie en het huishoudelijk reglement.
Omwille van de leesbaarheid is hiervan download gecreëerd.
 
 
Informatieblad-huishoudelijkreglement2018.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 339 379

Address

De Coubertinlaan 18
5143 AB Waalwijk

KVK-nummer

40271927